Oktató multamból

Sok éven át elsõsorban a matematika és testnevelés tantárgyakat tanítottam jelentõs óraszámban. Nagy élmény volt a tanulók egyre fejlõdõ mozgását nézni testnevelés órákon, de fõleg a röplabda edzéseken.

Az utolsõó években elsõsorban a számítástechnika általános iskolai és felnõttképzés keretein belüli tanítása tette ki munkám nagy részét. Ezt nagyon szerettem, mivel ez az egyik hobbim is. Ide kívánkozik, hogy beillesszek egy kis részt ízelítõül az informatika oktatáshoz készült segédanyagomból. A munka a számolás kialakulásával foglalkozik.

Oktatói tevékenységem mellett a Kenderföldi és a Kökönyösi (a köznyelvben csak Fürst Sándor Utcai néven ismert) Általános Iskolában igazgatóhelyettesi, illetve igazgatói posztot töltöttem be. Ezt szerettem addig végezni, amíg az oktatásügyben az oktatás, a nevelés, a gyerek volt a fontos. A '90-es évek közepétõl a pénzügyi szemlélet bevezetésével ezek fontossága megszünt, s rövid idõ alatt átadtam másnak a helyemet. Az utolsó években matematikát, technikát és számítástechnikát tanítottam.

A kép az írás történetiségéhez tartozó phaisztoszi korongot ábrázolja, melynek tartalmát a mai napig nem tudták -tudtommal- megfejteni. Lehet próbálkozni!