Köszöntöm!    Ön Gyenizse Péter honlapját olvassa.       Web: www.peter.gyenizse.hu       e-mail: gyenizse gamma.ttk.pte.hu

 

PÉCSI KÖTŐDÉSŰ CSILLAGÁSZATI LAPOK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR MŰKEDVELŐ ÉS ISMERETTER- JESZTŐ CSILLAGÁSZATI LAPOK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KÖZPONTI FINANSZÍROZÁSÚ CSILLAGÁSZATI INTÉZMÉNYEK LAPJAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSILLAGÁSZATI WEBÁRUHÁZAK:

   

 

 

A Naprendszer nagy- és törpebolygóiról készített, válogatott megfigyeléseim

 

 

A bolygók megfigyelése az 1990-es évek eleje óta az egyik legkedveltebb elfoglaltságom. Érdekes követni a belső bolygók fázisváltozását, megfigyelni a Mars sötét foltjait és világos pólussapkáit, a Jupiter gázörvényeit, vagy éppen a Szaturnusz gyűrűjét.

A Naprendszerünkben jelenleg 8 nagybolygó és 3 törpebolygó kering a Nap körül. A Nemzetközi Csillagászati Unió 2006. augusztusi határozata óta a kisbolygó-övben keringő Ceres, valamint a Kuiper-övben keringő Plútó és Eris törpe bolygó néven ismertek. Az Eris kivételével mindegyik bolygót megfigyeltem már (a Plútót csak vizuálisan, a többit vizuálisan és fotografikusan is).

 

 

I. Válogatás a belső bolygókról (Merkúr, Vénusz) készült megfigyeléseimből

 

 

 Az első Vénusz-rajzom (1991. 10. 27., 50/540 Zeiss refraktor)

Az első Merkúr-rajzom (1992. 08. 22., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Vénusz 1992. 12. 28-án (80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Vénusz 1993. 02. 18-án (80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Vénusz 1993. 05. 19-én (50/540-es Zeiss refraktor)
 A Merkúr 1994. 05. 28-án (80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Vénusz fázisváltozása 1994-ben
A Vénusz 1995. 01. 12-én (150/525 newton)
A Merkúr 1995. 01. 15-én (80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Vénusz 1995. 03. 01-én (102/816 Astrophysics Starfire apo refraktor)
A Vénusz 1995. 10. 23-án (102/816 Astrophysics Starfire apo refraktor)

 

 

 

 

II. A Marsról készített megfigyeléseim

 

 

Az első Mars-rajzaim, melyeket 1990 nyarán és őszén készítettem 155/1600-es newtonnal és 80/840-es Zeiss AS refraktorral

Mars-rajz 1992-ből I. (1992. 08. 20., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Mars-rajz 1992-ből II. (1992. 08. 28., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Mars-rajz 1992-ből III. (1992. 12. 28., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Mars-rajz 1995-ből I. (1995. 01. 28., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Mars-rajz 1995-ből II. (1995. 02. 19-20., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Az 1995-ben végzett megfigyeléseimből szerkesztett Mars-térképem
Mars-rajz 1997-ből I. (1997. 02. 22., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
Mars-rajz 1997-ből II. (1997. 03. 12., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
Az 1997-ben végzett megfigyeléseimből szerkesztett Mars-térképem

 

 

Kis oppozíciós Mars-térkép

Megjelent az Astra 1999/3. számában - pp. 10-11.)

 

 

A fenti Mars-térképet 42 db, az 1993-as, 1995-ös és 1997-es távoli oppozíciókor végzett Mars megfigyelésemből állítottam össze. Az észlelések 80/840-es és 102/820-as refraktorokkal készültek, 102-210×-es nagyításokkal (néha narancs szűrővel).

Jelmagyarázat:

 

A= 8-10 intenzítású terület, B= 6,5-7 int., C= 6 int., D= 5 int., E= 4-4,5 int., F= 3,5 int., G= 3 int.

 

1.=Trivium Charontis, 2.=Elysium, 3.=Cimmerium Mare, 4.=Stymphalius Lacus, 5.=Tyrrhenum Mare, 6.=Alcyonius Nodus, 7.=Syrtis Minor, 8.=Iapygia, 9.=Syrtis Major, 10.=Hellas, 11.=Serpentis Mare, 12.=Arabia és Moab, 13.=Sabaeus Sinus, 14.=Ismenius Lacus, 15.=Meridiani Sinus, 16.=Margaritifer Sinus, 17.=Acidalium Mare, 18.=Niliacus Lacus, 19.=Chryse, 20.=Erythraeum Mare, 21.=Nilokeras, 22.=Aurorae Mare, 23.=Tharsis, 24.=Solis Lacus, 25.=Phoenicis Lacus, 26.=Sireneum Mare (Lacus=tó, Mare=tenger, Sinus=öböl)

 

 

 

A 2003-as nagy földközelség idején készített webkamerás képeim:
Solis Lacus (252/1276 reflektor + webcam, 2003. 09. 19.)
Mare Erythraeum (102/816 refraktor + webcam, 2003. 09. 21.)
Syrtis Maior (102/816 refraktor + webcam, 2003. 09. 21.)
Sinus Meridiani (252/1276 reflektor + webcam, 2003. 09. 30.)
Mare Cimmerium (102/816 refraktor + webcam, 2003. 10. 11.)
Mare Tyrrhenum (102/816 refraktor + webcam, 2003. 10. 11.)
Mare Cimmeium (252/1276 reflektor + webcam, 2003. 10. 15.)

 

 

A 2003-as Nagy Mars Oppozíciókor készített rajzaim:

 
A 2003-ban végzett rajzos megfigyeléseimből szerkesztett Mars-térkép
Mare Cimmerium 2005-ben (102/816 refraktor + webcam, 2005. 10. 27.)
Mars - A képen az Olympus Mons világos foltja is látszik! (252/1276 reflektor + webcam, 2005. 11. 04.)

 

 

 

 

III. A Jupiter-típusú bolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) észlelése

 

 

Az első Szaturnusz-rajzom (1990. 10. 06., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Az első Jupiter-rajzom (1990. 10. 07., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Először láttam részleteket a Jupiter felhősávján (1990. 10. 13., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Szaturnusz (1990. 10. 14., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Először láttam a Nagy Vörös Foltot a Jupiteren (1992. 02. 17., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Neptunusz elmozdulása 1992. 07. 02-án és 03-án. (80/840-es Zeiss AS refraktor)
Szaturnusz (1992. 09. 13., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Jupiter (1993. 05. 11., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Az Io hold és árnyéka Jupiter korongján (1993. 06. 05., 152/900 newton)
Jupiter (1993. 06. 09., 152/900 newton)
Jupiter Vörös Folttal (1994. 05. 25., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Jupiter (1994. 05. 25., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Jupiter gyors forgása miatt könnyen térképezhető. Ún. szalagrajzok szerkeszthetők az egyedi rajzokból. Ilyet készítettem én is az 1994. május végi megfigyeléseimből (80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Jupiter a Shoemaker-Levy 9 üstökös G, S. Q1 és H jelű becsapódási foltjaival (1994. 07. 21., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Jupiter a Shoemaker-Levy 9 üstökös H és E jelű becsapódási foltjaival (1994. 07. 31., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Shoemaker-Levy 9 üstökös becsapódásnyomairól készített összegző ábráim, melyek megjelentek a Meteor 1994/9-es és 12-es számaiban
Az Uránusz és a Neptunusz alapobjektíves fényképen (1994. 08. 31., 2/58 obj., Zenit 12XP)
Szaturnusz (1994. 09. 07., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Az Uránusz mozgása az állócsillagokhoz képest 1994. szeptemberében és októberében (80/840-es Zeiss AS refraktor és 150/525 newton)
Az Neptunusz mozgása az állócsillagokhoz képest 1994. szeptemberében és októberében (80/840-es Zeiss AS refraktor és 150/525 newton)
A Shoemaker-Levy 9 üstökös becsapódása után majdnem egy évvel is látszott még a Jupiter légkörében a kidobott sötét anyag - egy új sáv formájában (1995. májusi megfigyelésekből szerkesztett sávrajz, 80/840-es Zeiss AS refraktor)
A Jupiter légkörében számos légörvény van a Nagy Vörös Folton kívül is. Azonban ritka az olyan nagy és sötét folt, mint ami 1995. májusában tűnt fel a NVF "előtt". Hossza a NVF-ét is elérte, de sokkal keskenyebb volt. (1995. 05. 31., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Jupiter-sávrajz az Ál Nagy Vörös Folttal (1995. 05. 31., 80/840-es Zeiss AS refraktor)
Jupiter (1995. 06. 14., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
Éléről látszik a Szaturnusz gyűrűje! Patak Ákos 305/1525-as newtonjában halvány, vékony vonalként így is megfigyelhető. (1995. 07. 25-26.)
Ismét látszik a gyűrű. benne fényesebb és halványabb szakaszok láthatók. Mintha követni lehetne a korong előtt is. (1995. 09. 06-07., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
Újra az élét mutatja a gyűrű, így az én kis távcsövemmel nem látszik. (1995. 11. 21., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
A Szaturnusz gyűrűjére 15 éves periódussal hol nagyobb, hol kisebb szögben látunk rá. A mellékelt rajzaimon jól követhető a gyűrű "laposodása"  1990 és 1995 között (80/840-es és 102/816-os refraktorokkal készült rajzok)
Jupiter (1996. 08. 02., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
Jupiter (1996. 08. 26., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
Szaturnusz (1996. 09. 30., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor)
A Jupiter az M22 gömbhalmaz mellett (1996. 10. 01., 102/816-os Astrophysics Starfire apo refraktor, Zenit 12XP)
Jupiter fotó, hagyományos színes filmre (1997, 102 mm f/8 Astrophysics Starfire apokromát, okulárprojekció)

A III. évezred első Jupiter megfigyelése. A legtöbb magyar állampolgártól eltérően 2001/2002 szilveszterkor én nem himnusz hallgatással és koccintással köszöntöttem az új évezredet. Arra gondoltam ugyanis, hogy sokkal emlékezetesebb és maradandóbb emléket nyújtanak a csillagászati megfigyelések, amelyek két évezred határán készültek. A csillagos égboltról csíkhúzós képet készítettem, ami a II. évezred utolsó öt és a harmadik évezred első öt percét foglalja magában. Ez a fotó a Naprendszeren kívüli világot bemutató lapomon is látható. Ugyanekkor 150/525-ös mini dobsonommal rajzot is készítettem a Jupiterről, 88×-os nagyítással. A légköri nyugodtság igen rossz (3) volt, így az amúgy sem bolygózásra teremtett távcsőben nehezen látszottak részletek a sávokon belül. Csupán két rögöt és egy kivetülést láttam a NEB-ben, valamint a Ganymedes árnyékát a déli poláris területen. De igazán nem is a részletek száma volt fontos ekkor, hanem az, hogy a magam számára megörökítettem, „befagyasztottam” az ezredváltás pillanatát. Így ez nekem nem egy ellibbenő emlék csupán, hanem kézzel fogható rajz és fotó marad.
Szaturnusz (102/820 Astrophisics Starfire refraktor + Philips webcam, 2005. 01. 06.)
Jupiter és a Galilei-holdak (102/820 Astrophisics Starfire refraktor + Philips webcam, 2005. 01. 06.). A kép két különböző expozíciós idejű felvétel összemásolásával készült.
A Jupiter elfordulása 16 perc alatt (2005. 06. 21., 19:59 és 20:15 UT, 102/820 APO + Philips webcam)

 

 

 

IV. A törpebolygók észlelése

 

 
► A Ceres elmozdulása az M54 gömbhalmazhoz képest 2001. július 26-án. (Ceres-1 = 1:30 NYISZ, 102/816 refraktor; Ceres-2 = 23:00 NYISZ, 150/525 newton)
► A Ceres az M54 gömbhalmaz mellett (2001. 07. 26., 4,5/300 mm teleobjektív, 10 min és 9 min exp.)

 

 

Vissza az oldal tetejére