A Csillagászati földrajz gyakorlat tematikája:

 

1. A tájékozódás alapjai.
2. A földgömbhasználat. Helymeghatározások a glóbuszon.
3. Szélesség- és hosszúságkülönbség számítás. Mellettlakó, ellenlakó, ellenlábas pontok meghatározása.
4. Távolság- és iránymérés a glóbuszon. Az idő fogalma és mérése.
5. Zónaidő, időzóna. A dátumválasztó. Napórák.
6. A Nap évi látszó mozgása, ennek függése a földrajzi helytől. (Planetárium látogatás.)
7. A horizntális koordináta-rendszer. Nap- és holdfogyatkozás.
8. Az evatoriális koordináta-rendszer. A zonalitás kialakulása, földrajzi övek.
9. A deklináció és horizontális koordináták összefüggései.
10. Az égitestek kelése, delelése, nyugvása, ennek függése a földrajzi helytől.
11. A cirkumpolaritás. Az égbolt legismertebb csillagai, csillagképei.
12. Zárthelyi dolgozat. Mérések, számítások kvadránsszalaggal.
13. A félév értékelése.