A Csillagászati földrajz c. tárgy tematikája:

 

1. Bevezetés a csillagászatba. A csillagászati ismeretek fejlődése.
2. Égi koordinátarendszerek. A Föld alakja, méretei.
3. Az időszámítás. Naptárunk története.
4. A Föld tengely körüli forgása, Nap körüli keringése és egyéb mozgásai I.
5. A Föld tengely körüli forgása, Nap körüli keringése és egyéb mozgásai II.
6. A Nap és földi hatásai. A Föld pályaelemeinek szekuláris változásai.
7. Zárthelyi dolgozat. A Naprendszer általános jellemzése. A bolygórendszer.
8. A Föld-Hold rendszer. A fogyatkozások.
9. Merkúr, Vénusz, Mars.
10. Gázbolygók és holdjaik. Kisbolygók, meteorok, üstökösök.
11. Csillagok, csillagrendszerek.
12. Kozmogóniai és kozmológiai elméletek.
13. Az űrkutatás és földrajzi jelentősége.