Vizsgakövetelmények:

az 1 db ZH sikeres megírása

 

Vizsgakérdések:

1.
a./ Csillagászat az ókorban
b./ A csillagok abszolút fényessége


2.
a./ A geocentrikus ptolemaioszi világkép
b./ A Titius-Bode szabály


3.
a./ A heliocentrikus világmodell
b./ A földtörténeti korbeosztás


4.
a./ Az égitestek mozgástörvényei /Kepler és Newton munkássága/
b./ Földrajzi koordináták


5.
a./ A Föld alakjára vonatkozó ismeretek fejlődése
b./ A csillagtérképek fajtái, jellemzésük


6.
a./ Égi koordináta-rendszerek
b./ A belső bolygók nevezetes konstellációi


7.
a./ A magyar csillagászat története
b./ A külső bolygók nevezetes konstellációi


8.
a./ A Föld méretei /nevezetes fokmérések a csillagászat történetében/
b./ Kozmikus sebességek


9.
a./ Az égbolt legismertebb csillagai, csillagképei
b./ A Föld lapultságának oka és számítása


10.
a./ A Föld tengelykörüli forgása, bizonyítékai, következményei
b./ A zodiákus


11.
a./ A Föld keringése a Nap körül, bizonyítékai, következményei
b./ Égimechanikai paradoxon


12.
a./ Az árapály-jelenség működése a Földön
b./ Nevezetes pontok a glóbuson


13.
a./ A szoláris éghajlati övek kialakulása, kapcsolata a nevezetes szélességi körökkel. A Nap évi látszó mozgása
b./ Geoidunduláció


14.
a./ A Föld egyéb mozgásai, bizonyítékai, következményei
b./ Arisztharkosz dichótómia számítása


15.
a./ A Föld pályelemeinek szekuláris változásai és azok földrajzi következménye
b./ Kísérletek, bizonyítások ingával


16.
a./ Az időszámítás
b./ A terminátor évi és napi mozgása a glóbuszon


17.
a./ A naptár
b./ A tágasság fogalma és működése a Földön


18.
a./ A Hold fizikai és kémiai jellemzői
b./ A dátumválasztó szerepe a Földön


19.
a./ A Hold felszíne, morfológiája és mozgásai
b./ A földrajzi szélesség meghatározása
20.
a./ A Nap fizikai és kémiai jellemzői
b./ A földrajzi hosszúság meghatározása


21.
a./ A Nap szerkezete, naphatások a Földön
b./ Az albedo Naprendszerünkben


22.
a./ A Naprendszer általános jellemzése, összehasonlító planetológia
b./ A horizont fajtái


23.
a./ A belső bolygók
b./ A metagalaxis meghatározása


24.
a./ A Mars bolygó
b./ A parszek fogalma, használata


25.
a./ A Jupiter-típusú bolygók
b./ Égtájmeghatározás a csillagok segítségével


26.
a./ Fogyatkozások
b./ A távolság mértékegységei a csillagászatban


27.
a./ Kisbolygók, üstökösök, meteorok és a bolygóközi anyag
b./ A szélrózsa és azimutjai


28.
a./ A csillagok fizikai és kémiai jellemzői
b./ Égtájgtájmeghatározás a Hold segítségével


29.
a./ Csillagrendszerek, extragalaxisok
b./ A perchélium és afélium pontok helyének meghatározása


30.
a./ Az égitestek látszólagos helyzetét meghatározó tényezők
b./ Tycho Brahe világmodellje


31.
a./ Kozmológiai és kozmogóniai elméletek
b./ Retrográd irányú mozgások a Naprendszerben


32.
a./ Az űrkutatás földrajzi jelentősége
b./ A változó csillagok