A Planetológia c. tárgy tematikája:

 

1.    Alapfogalmak

2.    A Naprendszer megismerésének folyamata

3.    A Naprendszer égitestjeinek keletkezése, a Naprendszer szerkezete

4.    Az égitest-típusok jellemző tulajdonságai

5.    A bolygótestek szerkezete, rétegsztratigráfiai vizsgálatok

6.    Gravitációs erőtér, mágneses erőterek

7.    A bolygótestek fejlődését befolyásoló tényezők

8.    Belső erők és hatásaik I. (lemeztektonika)

9.    Belső erők és hatásaik II. (vulkanizmus és kísérőjelenségei)

10.Külső erők és hatásaik I. (becsapódási formák)

11.Külső erők és hatásaik II. (légköri folyamatok)

12.Külső erők és hatásaik III. (folyadékok, jegek)

13.Tizedik bolygó, Naprendszeren kívüli bolygók