A planetológia c. tárgy vizsgakérdései:

 

1.    Alapfogalmak (pályasík, ekliptika, excentricitás, felszálló csomó, leszálló csomó, direkt irány, retrográd irány stb.)

2.    A bolygók megismerése az ókorban és középkorban

3.    A Titius-Bode szabály

4.    Az égitestek mozgástörvényei /Kepler és Newton munkássága/

5.    Távcsöves megfigyelésekkel elérhető eredmények

6.    Az űrkutatás fejlődése és hatása a bolygók kutatására

7.    Kozmogóniai elméletek

8.    A Naprendszerben égitest-típusainak jellemzése

9.    A belső bolygók nevezetes konstellációi

10.A külső bolygók nevezetes konstellációi

11.A bolygók tengelykörüli forgása és keringése a Nap körül

12.Kozmikus sebességek

13.A Föld-típusú bolygók méretei, jellemzői

14.A Jupiter-típusú bolygók méretei, jellemzői

15.A bolygótestek lapultságának oka és számítása

16.Az árapály-jelenség működése a Naprendszerben

17.A szoláris éghajlati övek kialakulása, kapcsolata a nevezetes szélességi körökkel. A Nap évi látszó mozgása a Naprendszer bolygóin

18.Fogyatkozások, fedések

19.Az albedo Naprendszerünkben

20.Kisbolygók

21.Üstökösök

22.Meteorok és a bolygóközi anyag

23.Gravitációs erőtér, mágneses erőterek

24.A Hold és a Föld-típusú bolygók kőzettípusai

25.A Föld-típusú bolygók szerkezeti felépítése

26.A Jupiter-típusú bolygók szerkezeti felépítése

27. Lemeztektonika a Naprendszer bolygóin

28.Vulkanizmus a Föld-típusú bolygókon

29.Vulkanizmus a nagybolygók holdjain

30.Becsapódási formák jellemzése

31.A Föld-típusú bolygók légkörének összehasonlítása

32.A szél pusztító és építő tevékenysége a Naprendszerben

33.Víz és jég jelenléte, formakincsük a Naprendszerben

Tizedik bolygó, Naprendszeren kívüli bolygók