Köszöntöm!    Ön Gyenizse Péter honlapját olvassa.       Web: www.peter.gyenizse.hu       e-mail: gyenizse gamma.ttk.pte.hu

 

PÉCSI KÖTŐDÉSŰ CSILLAGÁSZATI LAPOK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR MŰKEDVELŐ ÉS ISMERETTER- JESZTŐ CSILLAGÁSZATI LAPOK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KÖZPONTI FINANSZÍROZÁSÚ CSILLAGÁSZATI INTÉZMÉNYEK LAPJAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSILLAGÁSZATI WEBÁRUHÁZAK:

   

 

 

 

Üstökösökről és kisbolygókról végzet, válogatott megfigyeléseim

 

 

A Naprendszer külső területeiről betévedő vándorok követését nagyon érdekes megfigyelési feladatnak tartom. Izgalmasak, mivel viselkedésük alig kiszámítható (ld. a 73P/Schwassmann-Wachmann 3 szétesését, vagy a 17P/Holmes robbanását). Sajnos a legtöbb üstökös meglehetősen halvány, így nehéz megfigyelni. Szerencsére időnként akadnak kis távcsővel és szabad szemmel is megfigyelhető kométák, amelyek kómájában, vagy csóvájában részleteket is megfigyelhetünk (pl. Hyakutake, Hale-Bopp). Az utóbbi években beszerzett nagyobb távcsöveim és a CCD kamera nagyban hozzásegített a halványabb objektumok megfigyeléséhez is.

 

 

 

I. Válogatott üstökös-rajzaim és -fényképeim

 

Az első üstökösöm, az 1989 C1 Austin (1990. 05. 06., 8×30 binokulár)
Levy-üstökös (1990. 08. 03., 155/1600 newton)
Tsuchiya-Kiuchi-üstökös (1990. 10. 22., 80/840 refraktor)
1992t Swift-Tuttle-üstökös (1992. 11. 18., 100/525 newton)
1993v Mcnauth-Russel-üstökös (1994. 04. 07., 20×60 binokulár)
Az első üstökös-fotóm - Mcnauth-Russel-üstökös (1994. 04. 07., Zenit 12XP, 2/58 Helios objektiv)
Tempel-1-üstökös (1994. 05. 02-03.; 152/900 newton)
Takamizawa-Levy-üstökös (1994. június ?)
Hyakutake-üstökös (1996. 03. 10., 102/816 Astrophysics refraktor)
Hyakutake-üstökös szabad szemmel 1996. március 24-én ás 26-án. Az utóbbi esetben a csóvája több, mint 90° hosszúnak látszott a fényszennyezés-mentes pogányi égen!
A Hyakutake-üstökös magjából szökőkútszerűen áramlik ki a gáz és poranyag (1996. 03. 25., 12×80 binokulár)

A Hyakutake üstökös (1996. március ?, 3,5/135 teleobj., Fuji 400 dia, Zenit 12XP, Pécs)

A Hale-Bopp-üstökös fél évvel a szabadszemes láthatósága előtt (1996. 09. 27., 102/816 Astrophysics refraktor, Zenit 12XP, Kodak T-Max film)
A Hale-Bopp-üstökös 1997. március 06-án 20×60-as binokulárban. Jól megfigyelhető volt a kidobott anyag "kampósbotszerű" mozgási iránya és az összetett csóvaszerkezet.
Hale-Bopp-üstökös (1997. 03. 09., Zenit 12 XP, 150 sec. exp., 3,5/135 mm objektív)
Hale-Bopp-üstökös (1997. 03. 09., Zenit 12 XP, 90 sec. exp., 2.8/29 mm objektív)
Az Ezredvég Üstökösének is nevezett Hale-Bopp 1997. március 19-én hajnalban (3,5/135 teleobj., Fuji 400 dia, Zenit 12XP, Pécs)
A Hale-Bopp-üstökös magjából egy aktív területről áramlott ki az anyag. A mag forgása miatt a periodikus kidobódások koncentrikus héjakat alkottak a mag körül (1997. 03. 26., 102/816 Astrophysics refraktor)
A Hale-Bopp-üstökös 1997. április 07-én este elfedte az M 34 nyílthalmazt a Perseusban  (4,5/300 teleobj., Zenit 12XP, Pécs)
Tempel-Tuttle-üstökös (1998. 01. 18., 102/816 Astrophysics refraktor)
Giacobini-Zinner-üstökös (1998. 11. 08., 200/1200 newton)
A C1999 h1 Lee-üstökös (1999. 09. 06-07., 7×50 binokulár)
A Lee üstökös 1999.09.12-én 02h45-56m között készült 5 db 45 sec integrációs idejű felvételből összerakott CCD felvételen (102/816 APO + AmaKam CCD). A képeken jól látható az üstökös 11 perc alatt végzett saját mozgása a csillagokhoz képest. Ez az első CCD kamerával készített üstökös-felvételem.
1999s4 Linear-üstökös (2000. 07. 20., 150/525 newton)
Szétesett az 1999s4 Linear-üstökös! A feje megnyúlt és diffúzabb lett. (2000. 07. 29., 150/525 newton)
Linear a2 üstökös (2001. 07. 20. 150/525 newton)
Linear a2 üstökös (2001. 07. 26., 4,5/300 mm teleobj., 7 min exp., Olympus OM-1)
Ikeya-zhang-üstökös csíkhúzós képen. Mellette repülőgép nyoma látható. (2002. 03. 29., 4/50 mm obj., 4 min exp., Olympus OM-1)
Ikeya-Zhang az M 13 gömbhalmaz mellett (2002. 05. 16., 150/525 newton)
Az Encke-üstökös 2003. november 19-én (150/525 newton)
Encke-üstökös a Vállfa-halmazban (2003. 11. 21., 4,5/300 teleobj., 10 min és 12 min exp. idejű felvétel egyesítéséből, Olympus OM-1)
A t7 Linear-üstökös látványa 2004. január 23-án este 252/1276-os newtonban és 8×50-es keresőtávcsőben
t7 Linear (2004. 01. 23., 252/1276 newton, 5 min és 8 min exp. idejű felvétel egyesítéséből, Fuji dia, Olympus OM-1)
A C/2001 NEAT Q4 pontosan a Rák, a Vizikígyó és a Kis Kutya csillagképek hármas határán 2004. május 11-én (10×50 binokulár)
NEAT Q4 üstökös. A felvételen kiválóan látszik a porcsóva halvány leple (3,5/135 teleobjektív + Starlight Xpress MX 716, 2004. 05. 14.)
Animáció a NEAT Q4 üstökös felvételeiből (1×60 sec./kép) (3,5/135 teleobjektív + Starlight Xpress MX 716, 2004. 05. 14.)
A NEAT Q4 üstökös mozgása egy óra alatt (1×35-1×60 sec./kép) (102/816 APO + Starlight Xpress MX 716, 2004. 05. 19.) (660 KB!)
A NEAT Q4 üstökös kómája és csóvája. Maszkkal és hisztogramm-vágással igyekeztem visszaadni az üstökös vizuális látványát. (102/816 APO + Starlight Xpress MX 716, 2004. 05. 19.)
A C/2004 Q2, Machholz-üstökös (2004. 12. 31., 10×50 binokulár)
A C/2004 Q2, Machholz-üstökös. A por- és a gázcsóva iránya több mint 90°-ot zár be egymással! (total exp.: 20 min., 4/135 teleobj. + Starlight Xpress MX 716, 2005. 01. 05.)
A C/2004 Q2 (Machholz) üstökös a Fiastyúk mellett ( 4,5/300 teleobj., Fuji 800 film, exp.: 10 min., 2005. 01. 08.)
A 9P/Tempel 1 üstökös 2005. június 23-án 21:15-53 UT között (102/820 APO + Starlight MX 716 CCD, 20x30 sec.)
9P/Tempel 1 üstökös a Deep Impact szonda becsapódása előtt és után (2005. július 3. 20:49-21:31 UT, illetve 2005. július 4. 20:34-21:33 UT, 15×1 min., 252/1276 newton + Starlight MX716)
A 73p Schwassmann-Wachmann-3-üstökös széteséséből keletkezett C nukleusz 2006. május 01-én (150/525 newton)
A 73p Schwassmann-Wachmann-3-üstökös B magocskája az M 13 gömbhalmaz mellett (2006. 05. 04., 4/135 teleobj. + Starlight MX716, 8×60 sec exp.)
A 73p Schwassmann-Wachmann-3-üstökös C nukleusza (2006. 05. 04., 4/135 teleobj. + Starlight MX716, 8×60 sec exp.)
A C/2006 m4 Swan-üstökös. Az észlelés alatt a látómezőn áthaladt egy meteor! (2006. 10. 24., 150/525 newton)
A Mcnaught 2006 p1 üstökös szabad szemmel is látszott a napnyugta utáni, szürkületi égen (2007. 01. 12., 4,5/300 teleobj., Olympus OM-1, 5 fotó átlagából)
Animáció a Mcnaught 2006 p1 üstökös nyugvásáról (2007. 01. 12., 4,5/300 teleobj., Olympus OM-1(706 KB!)
A magon lezajlott erőteljes robbanás miatt óriási felfényesedést mutató17/P Holmes-üstökös 2007. október 26-án, 2-3 nappal a robbanás után. Lenyűgöző az éles szélű, duplahéjas szerkezet! A valódi mag nem látszik, csak két, nagyjából egyenletes fényű, koncentrikus zóna. Mintha a külső rész a Nap irányából be lenne nyomva, a túloldalon pedig árnyékot vetne a külső gázburokra a belső sűrűbb rész. (150/525 newton, 65×)
A 17/P Holmes 2007. november 01-én, nyolc nappal a robbanás után. Óriási változás! A kóma átmérője 2,5×-re nőtt! Megmaradt a duplahéjas szerkezet, de már nem olyan élesek a szegélyek. A belső rész megnyúlott és láthatóvá vált a mag. A belső és a külső burkot sötétebb zóna választja el egymástól. Az egész kör alakú kómát még egy nagyon halvány, ködös gázburok is körül veszi, amelynek vastagsága a külső fényes héj átmérőjével egyezik meg. (150/525 newton, 65×)
A 17/P Holmes 2007. november 01-én (252/1276 newton, Olympus OM-1, Kodak Gold 800 film, 6 db 4-9 min. exp. idejű felvétel átlagolásából)
A 17/P Holmes 2007. november 05-én (150/525 newton, 65×)
A 17/P Holmes 2007. november 11-én (150/525 newton, 65×)
A 17/P Holmes a Perseus csillagképben 2007. december 1-én (Nikon Coolpix 5400, 2 db 30 sec. exp. idejű felvétel átlaga, óragép nélkül készült!)
A Lovejoy-üstökös Pécs egén 2015. január 14-én (23h 10-30m). A felvétel három, egyenként 91 sec exp. idejű kép egymásra helyezésével készült. (102/820 APO + Canon 350D)
A Lovejoy-üstökös Pécs egén 2015. február 19-én (21h 36-48m). A felvétel három, egyenként 60 sec exp. idejű kép egymásra helyezésével készült. A kép bal felső szélén az M76 ("Kis Súlyzó") planetáris köd látható. (252/1276 newton + Canon 350D)
A Lovejoy-üstökös Pécs egén 2015. február 20-án (20h 28-46m). A felvétel három, egyenként 90 sec exp. idejű kép egymásra helyezésével készült. A kép jobb oldalán az M76 ("Kis Súlyzó") planetáris köd látható (A központi csillaga is látszik). A kivágatban nyíllal jelölt vonal egy forgó műhold egyik felvillanása, amiből az eredeti felvételen két fényeseb és két halványabb is látható, tehát ezidő alatt a műhold kétszer fordult meg a tengelye körül. (252/1276 newton + Canon 350D)

 

 

 

 

II. Kisbolygó-megfigyelések

 

Ide jönnek majd a kisbolygó-megfigyeléseim.

 

Vissza az oldal tetejére