Köszöntöm!    Ön Gyenizse Péter honlapját olvassa.       Web: www.peter.gyenizse.hu       e-mail: gyenizse gamma.ttk.pte.hu

 

Ugrás a teljes egészében

olvasható publikációkhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Családi honlapok:

gyenizse.hu

nagyjudit.hu

 

 

 

A PTE Földrajzi Intézet honlapja

 

 

 

 

A Magyar Csillagászati Egyesület honlapja

 

 

Gyenizse Péter megjelent publikációi

2010. június

 

Ugrás a teljes egészében olvasható publikációkhoz

 

 

I. Könyv

 1. GYENIZSE PÉTER 2010: A természeti adottságok szerepe a délkelet-dunántúli települések fejlődésében. – digitális könyv, ISBN 978-963-642-320-9, PTE TTK FI, 348 p. - http://foldrajz.ttk.pte.hu/geoinfo/gyenizse_peter_a_termeszeti_kornyezet_szerepe_a_delkelet_ dunantuli_telepulesek_fejlodeseben.pdf

 2. GYENIZSE PÉTER 2009: Geoinformatikai vizsgálatok Pécsett. Pécs településfejlődésére ható természeti és társadalmi hatások vizsgálata geoinformatikai módszerekkel. - Geographia Pannonica Nova 7, Publikon Kiadó, Pécs, 110 p.

 

 

II. Könyvfejezet:

 1. Gyenizse Péter 1997: Természetföldrajzi tényezők szerepe Pécsvárad fejlődésében. – In: Tésits R.-Tóth J. (szerk.): Tanulmányok a pécsi doktoriskolából I., JPTE, Pécs, pp. 217-242.

 2. Gyenizse Péter 1998: A természetföldrajzi tényezők szerepe Pécsvárad és a környező települések fejlődésében. – In: Tóth J.-Wilhelm Z. (szerk.): A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái, Pécs pp. 119-139.

 3. Gyenizse Péter - Kovács Bernadett 1999: A Völgységi Önkormányzati Társulás településeinek természet és környezetföldrajzi jellemzői. – In: Tóth J.-Wilhelm Z. (szerk.): Változó környezetünk, JPTE TTK FI és MTA RKK DTI, Pécs, pp. 233-253.

 4. Gyenizse Péter 2000: A természeti adottságok szerepe néhány Dél-baranyai település kialakulásában és fejlődésében. – In: Lovász Gy. – Szabó G. (szerk.): Területfejlesztés-regionális kutatások, PTE FI, Pécs, pp. 93-101.

 5. Gyenizse Péter 2001: Egy DK-dunántúli példa az eltérő természeti környezettípusok településhálózat sűrűségmódosító hatására. – In: Kovács J.-Lóczy D. (szerk.): A vizek és az ember, PTE FI, Pécs, pp. 115-125.

 6. Gyenizse Péter 2001: A zselici települések csoportosítása alaprajzuk természeti környezete alapján - statisztikai módszerekkel. – In: Fodor I. – Tóth J. – Wilhelm Z. (szerk.): Ember és környezet-elmélet, gyakorlat, PTE FI-DDNP, Pécs, pp. 175-186.

 7. Gyenizse Péter - Kovács Gábor 2002: Statisztikai módszerek alkalmazása a települések természeti környezetének vizsgálatában. – In: Czuppon V. - Gerendás R. - Kopári L. - Tóth J. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából III., PTE TTK FI, Pécs, pp. 68-81.

 8. Gyenizse Péter - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin 2002: A feltételezett bakonyi meteoritkráter vizsgálata. – In: Czuppon V. - Gerendás R. - Kopári L. - Tóth J. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából III., PTE TTK FI, Pécs, pp. 46-67.

 9. Gyenizse Péter - Tésits Róbert 2002: Külföldi tanulmányutak. – In: Tésits R. - Tóth J. (szerk.): Almanach 1994-2002, PTE Egyetemi Kiadó, Pécs pp. 334-342.

 10. Gyenizse Péter 2005: A településhálózat történelmi fejlődése. – In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp. 220-225.

 11. Gyenizse Péter 2005: A településállomány és a településtávolságok változása az elmúlt hét évszázadban. – In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp. 226-237.

 12. Gyenizse Péter 2005: Tolna megye falvainak funkcionális osztályozása. – In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében, Babits Kiadó, Szekszárd, pp. 252-258.

 13. Gyenizse P. 2005: Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). – In: Bugya T. – Wilhelm Z. (szerk.): Tanulmányok Tóth Józsefnek, PTE TTK Földrajzi Intézet, pp. 259-272.

 14. Péter Gyenizse – Szabolcs Czigány 2006: A GIS Analysis of Physical and Socio-economic Factors Affecting Urban Development in Pécs. – In: Levente Ronczyk ‑ József Tóth ‑ Zoltán Wilhelm (Ed.): Sustainable Triangle 1., Pécs – Graz – Maribor, Sciences, Municipalities, Companies for the Sustainable Future, University of Pécs Faculty of Sciences Institute of Geography, Pécs pp. 183-191.

 15. Dénes Lóczy - László Nagyváradi - Péter Gyenizse - Ervin Pirkhoffer - József Dezső 2006: Umweltfolgen und Rekultivierung in Steinkohlenbergbaugebieten bei Pécs. –Universitat Bayreuth, Heft 243., Stadt und Region Pécs, pp. 65-78.

 16. Dénes Lóczy – Péter Gyenizse 2006: Hard Coal Mining, Mine Rehabilitation and the Urban Environment of Pécs. ‑ In: Levente Ronczyk ‑ József Tóth ‑ Zoltán Wilhelm (Ed.): Sustainable Triangle 1., Pécs – Graz – Maribor, Sciences, Municipalities, Companies for the Sustainable Future, University of Pécs Faculty of Sciences Institute of Geography, Pécs pp.192-199.

 17. Péter Gyenizse – György Lovász 2006: The Impact on Settlement Pattern by the Geomorphic Evolution of the Dráva Valley Section in the Carpathian Basin. – In: G. J. Halasi-Kun (Ed.): Pollution and water resources Columbia University seminar proceedings, Volume XXXVI. 2004-2005, Columbia University, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute, Pécs, Hungary, pp. 130-135.

 18. P. Gyenizse – E. Pirkhoffer – L. Nagyváradi –T. Elekes 2006: A GIS analysis of urban development in Pécs. – In: G. J. Halasi-Kun (Ed.): Pollution and water resources Columbia University seminar proceedings, Volume XXXVI. 2004-2005, Columbia University, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute, Pécs, Hungary, pp. 264-272.

 19. Gyenizse Péter 2007: A térinformatika néhány alkalmazási lehetősége az önkormányzati irányításban és tervezésben. – In: Nagyváradi L. – Varga G. (szerk.): Térinformatika és alkalmazása, PTE TTK FI, Bornus Nyomda, Pécs pp. 62-76.

 20. Gyenizse P. – Nagyváradi L. 2007: Térinformatikai eszközökkel támogatott projekttervezés felépítése. – In: Nagyváradi L. – Varga G. (szerk.): Térinformatika és alkalmazása, PTE TTK FI, Bornus Nyomda, Pécs pp. 77-90.

 21. Péter Gyenizse – László Nagyváradi – Ervin Pirkhoffer 2007: Evaluation of the settlement in Tolna County. – In: N. Pap (ed.): Tolna – a rural area in Central-Europe, Lomart kiadó, Pécs, pp. 83-97.

 22. György Lovász – Péter Gyenizse – Szabolcs Czigány 2007: Channel depth changes of the Danube along its Hungarian stretch. – In: G. J. Halasi-Kun (Ed.): Pollution and water resources Columbia University seminar proceedings, Volume XXXVII. 2006-2007, Columbia Unyversity, Slovak Academy of Sciences, Institute of Hidrology, Bratislava, Slovakia, pp. 49-62.

 23. Gyenizse P. 2008: Bevezetés a Geomedia Viewer 5.1 használatába. - In: Gyenizse Péter- Nagyváradi László (szerk.): Térinformatika és alkalmazása II, PTE TTK FI, Bornus Nyomda, Pécs pp. 59-95.

 24. Gyenizse P. 2008: Planetomorfológia. – In: Lóczy D. (szerk.): Geomorfológia II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 305-362.

 25. Lóczy D. - Gyenizse P. – Ronczyk L. – Dezső J. 2008: A cementgyártásból fakadó környezeti konfliktusok a Dél-Dunántúlon. – In: Csorba P. – Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás – Tájökológia, Meridián Alapítvány, Debrecen, pp. 161-166.

 26. P. Gyenizse – L. Nagyváradi – E. Pirkhoffer 2008: New Challenges in Modern Geography: Opportunities for GIS Application at Local Government Level. - In: D. Lóczy – J. Tóth – A. Trócsányi (szerk.): Progress in Geography int he European Capital of Culture 2010, Geographia Pannonica Nova 3., Imedisa Publisher, pp. 323-331.

 27. Lovász Gy. – Gyenizse P. – Pirkhoffer E. – Czigány Sz. 2009: Environmental Impacts of the Dams Along the Hungarian Danube and Tisza Sections. – In: G. J. Halasi-Kun (Ed.): Pollution and water resources Columbia University seminar proceedings, Volume XXXVIII-XXXIX., 2008-2009, Columbia University, Hungarian Academy of Sciences CRS TRI, Slovak Academy of Sciences, Institute of Hidrology, Slovakia, pp. 110-129.

 28. Gyenizse P. – Ronczyk L. – Balassa B. 2009: A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hg. közötti alacsony dombság településeinek életére. – In: Tóth J. – Aubert A. (szerk.): A Kárpát-medence és etnikumai, PTE TTK Földtudományi Doktoriskola, Publikon Kiadó, Molnár Nyomda, Pécs, pp. 79-93.

 29. Balassa B. – Bugya T. – Gyenizse P. – Nagyváradi L. 2009: Tanulmány az időléptékes térképi ábrázolásról. – In: Fábián Sz. Á. – Kovács I. P. (szerk.): Az édesvízi mészkövektől a sivatagi kérgekig, Geographia Pannonica Nova 6., PTE TTK Földrajzi Intézet, Publikon Kiadó, pp. 185-193.

 

 

III. Folyóirat cikk:

 1. Gyenizse Péter - Lovász György 1996: A természeti környezet hatása a településalaprajzokra Baranya megye déli részén. – Földrajzi Értesítő XLV. évf. 3-4. füzet pp. 205-219.

 2. Gyenizse Péter-Vass Péter 1998: A természeti környezet szerepe a Nyugat-Mecsek településeinek kialakulásában és fejlődésében. – Földrajzi Értesítő XLVII. évf. 2. füzet, pp. 131-148.

 3. Gyenizse Péter 2004: Eltérő természeti adottságú tájak mezőgazdasági minősítése térinformatikai módszerrel (DK-dunántúli példákkal). - Tájökológiai Lapok, II./2., pp. 349-364.

 4. Péter Gyenizse – Bernadett Szabó-Kovács – Marianna Sebők 2005: Hidrological impacts on the social and economic processes over the Dráva flood plain. – Geographical Reviw (Földrajzi Közlemények) Vol. CXXIX. (LIII.) pp. 67-72.

 5. Gyenizse Péter. 2006: A fenntartható fejlődés indikátorainak vizsgálata a Gömör-Tornai-karszt területén. – Földrajzi Értesítő CXXX./LIV. kötet, 3-4. szám, pp. 205-206.

 6. Szabolcs Czigány Péter Gyenizse – György Lovász 2007: The effect of Holocene tectonics on the subsidence of the Danube’s riverbed between Rajka and Budapest, Hungary. – Jurnal of Hydrology and Hydromechanics, Vol. 55. No. 2., Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czeh Republic, Bratislava, pp. 135-139.

 7. Péter Gyenizse – László Nagyváradi – Ervin Pirkhoffer – Levente Ronczyk 2007: Aesthetic assessment of a man-made landscape. – Geografia física e dinamica quaternaria, Torino, Italy, volume 30. (2), pp. 175-178.

 8. Dénes Lóczy – László Nagyváradi – Péter Gyenizse – János Kovács – Ervin Pirkhoffer – József Dezső 2007: Geomorphological tasks in planning the rehabilitation of coal miming areas at Pécs, Hungary. – Geografia fisica e dinamica Quaternaria, Torino, Italy, volume 30. (2), pp. 203-207.

 9. Dénes Lóczy - Péter Gyenizse - Levente Ronczyk – József Dezső 2007: Damage to the landscape caused by cement industry in soutern Transdanubia, Hungary. – Geografia fisica e dinamica Quaternaria, Torino, Italy, volume 30. (2), pp. 209-213.

 10. Gyenizse Péter. 2006: A fenntartható fejlődés indikátorainak vizsgálata a Gömör-Tornai-karszt területén. – Földrajzi Értesítő CXXX./LIV. kötet, 3-4. szám, pp. 205-206.

 11. Péter Gyenizse – Tibor Elekes 2007:. Efectele negative ale mineritului asupra mediului construit din oraşul Pécs (Ungaria). - In: ECOTERRA, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinta Mediului, Cluj-Napoca, nr. 12. an IV p. 20.

 12. Gyenizse Péter – Elekes Tibor – Nagyváradi László – Pirkhoffer Ervin 2008: A tájhasználat-változás értékelése a Zselicben, az Árpád-kortól a XX. század végéig. –Földrajzi Közlemények, 132. évf. 3. szám, pp. 83-88.

 13. Gyenizse P. – Elekes T. – Nagyváradi L. – Pirkhoffer E. 2008: Pécs alaprajzi fejlődését befolyásoló természetföldrajzi adottságok térinformatikai vizsgálata. - Területfejlesztés és innováció, 2. évf. 1. szám, http://balkancenter.ttk.pte.hu, ISSN 1789 – 0578, pp. 21-34.

 14. Gyenizse P. – Balassa B. – Elekes T. – Nagyváradi L. 2008: Lakossági igények szerinti településminősítés geoinformatikai módszerekkel - Pécs példáján. - Területfejlesztés és innováció, 2. évf. 2. szám, http://balkancenter.ttk.pte.hu, ISSN 1789 – 0578, pp. 13-24.

 15. Gyenizse P. – Nagyváradi L. – Pirkhoffer E. 2008: Pécs domborzati képe, Pécs beépítettsége. – Pécsi Szemle, 11. évf. 2. szám, pp. 97-103.

 16. Gyenizse P. – Nagyváradi L. – Pirkhoffer E. 2008: Pécs lakott területének minősítése - természeti adottságok és társadalmi igények elemzése térinformatikai módszerekkel. – Földrajzi Közlemények 132. évf. 3. szám, pp. 323-333.

 17. Gyenizse Péter – Szabó-Kovács Bernadett 2008: A természeti környezet és a település kölcsönhatásának vizsgálata Komló példáján. Földrajzi Értesítő LVII. évf. 3-4. füzet, pp. 273-288.

 18. Gyenizse, P. – Nagyváradi, L. – Elekes, T. 2009: Settlement Expanding and Environment Survay by Geoinformatical Methods. – Ecoterra, mar. 2009 (an. VI. nr. 20.), pp. 20-21.

 19. Gyenizse Péter 2009: A Tájföldrajzi Albizottság ülése. – Földrajzi Közlemények 133. évf. 1. szám, pp. 81-82.

 20. TIBOR ELEKES – PÉTER GYENIZSE 2009: Relation between landscape and settlement system in the mouth region of the Arieş river from 12th century till nowdays. – Environment & Progress, EFES Publishing House Cluj - Napoca, vol. 13, p. 142-146.

 21. PÉTER GYENIZSE – LÁSZLÓ NAGYVÁRADI 2010: Local governmental GIS engagement. – Corvinus Regional Studies 2010/1. pp. 23-33.

 

 

IV. Konferencia kiadvány:

 1. Gyenizse Péter 1998: A természeti környezet szerepe a Villányi-hegység déli előterében fekvő néhány település fejlődésében. – Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája konferenciakötet, ELTE Földrajzi Tanszékcsoport Budapest (nincs oldalszámozva)

 2. Gyenizse Péter-Kovács Bernadett 1999: A települések és a természeti környezet kapcsolata a Völgységben. – In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében, Gödöllői Agrártudományi Egyetem pp. 331-344.

 3. Gyenizse Péter - Kovács Bernadett 2000: Természeti környezet és a települések kapcsolata a Drávamenti-síkságon. – In: Füleky Gy. (szerk.) A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására, Bp.-Gödöllő, pp. 199-204.

 4. Gyenizse Péter 2000: A természeti környezet hatása a DK-Dunántúli településhálózat sűrűségének változására. – In: Földrajz az egész világ, Miskolc, pp. 99-104.

 5. Gyenizse Péter 2001: A földrajzi energiák szerepe a zselici települések fejlődésében. – In: A táj és az ember - geográfus szemmel, JATE Szeged CD kötet

 6. Gyenizse Péter 2001: Természeti környezet szerepe a Völgység településeinek kialakulásában és fejlődésében. – In: Szita L.-Szőts Z. (szerk.): A Völgység huszadik százada, struktúrák és konfliktusok, Bonyhád pp. 209-216.

 7. Gyenizse Péter - Lovász György 2002: Vizes élőhelyek minősítése geomorfológiai adottságok alapján. – In: Az EU Víz Keretirányelvének bevezetése a Dráva vízgyűjtőén, WWF Magyarország, Budapest, pp.123-128.

 8. Csörge László - Gyenizse Péter - Lóczy Dénes - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin 2003: A Bányászat és a bányabezárások hatása az épített környezetre Pécs északi részén. – In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében, az épített környezet változása, IV. Tudományos Tájtörténeti Konferencia kötete, Szent István Egyetem, Gödöllő, pp. 39-44.

 9. Lóczy Dénes - Nagyváradi László - Gyenizse Péter - Pirkhoffer Ervin - Kovács János 2003: Feketekőszén-bányászat által érintett táj állapotának értékelése rekultivációs céllal Pécs környékén – In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében, az épített környezet változása, IV. Tudományos Tájtörténeti Konferencia kötete, Szent István Egyetem, Gödöllő, pp. 45-51.

 10. János Csapó - Péter Gyenizse 2003: The Role of Physical Geographical Features in the Settlement Dynamics of Some Towns of Baranya County. – In: A. Aubert - J. Csapó (ed.): Settlement Dynamics and its Spatial Impacts, University of Pécs, Pécs, pp. 176-189.

 11. Gyenizse Péter 2003: Néhány DK-dunántúli város alaprajz-fejlődésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel. – In: Frisnyák S. - Tóth J. (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza, Nyíregyáza-Pécs, pp. 339-348.

 12. Lóczy Dénes - Gyenizse Péter 2003: A dunántúli dombságok változó hasznosítása és értéke. – In: Frisnyák S. - Tóth J. (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza, Nyíregyáza-Pécs, pp. 165-180.

 13. Gyenizse Péter 2004: A természeti adottságok hatása az utak futásirányára - térinformatikai vizsgálatok egy D-dunántúli mintaterületen. - In: Barton G.- Dormány G. (szerk.): A magyar földrajz kurrens eredményei, A II. Magyar Földrajzi Konferencia CD kötete, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged

 14. Gyenizse Péter 2004: Felszíni és felszínalatti vizek által befolyásolt dél-dunántúli településalaprajzok vizsgálata. - Füleky Gy. (szerk): A táj változásai a Kárpát-medencében, 'Víz a tájban' Gödöllő, pp. 19-23.

 15. Lóczy Dénes - Nagyváradi László - Pirkhoffer Ervin - Gyenizse Péter 2005: Digitális terepmodell felhasználása a tájrehabilitációban Pécs környéki bányaterületek példáján. – In: Dobos A. - Ilyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme, A 2002. október 4-5-i Geomorfológus Találkozó előadásai, Esterházy Károly Főiskola, Eger pp. 293-308.

 16. Pirkhoffer Ervin - Czigány Szabolcs - Gyenizse Péter - Nagyváradi László 2006: A meteorológiai modellek talajadatbázisainak összehasonlító elemzése. ‑ III. Magyar Földrajzi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2006. szeptember 6-7., p. 178.

 17. Tibor Elekes – Péter Gyenizse 2006: Landscape and settlement system relation in the region of Odorhei from 14th century till nowdays. – Environmental and Progress 2006 Mediul-Cercetare, Protectie si Gestiune, Edita a VI-a. 28-29 octombrie 2006, Cluj-Napoca (Romania), pp. 181-186.

 18. Gyenizse Péter 2006: A természeti környezet hatása a Dráva-völgy településsűrűségére. – In: Füleki Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében, Település a tájban, VI. Tájtörténeti Tudományos Konferencia kötete, Gödöllő, pp. 71-77

 19. Tibor Elekes – László Nagyváradi – Péter Gyenizse 2007: Relation between forests and settlements in the catchment area of the river Feernic. – Symposium Environment - researc, protection and management, Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Stiinta Mediului, Cuj-Napoca, pp. 38-39.

 20. Lovász György – Gyenizse Péter – Czigány Szabolcs – Pirkhoffer Ervin 2008: A holocén tektonika és a Duna, Tisza, valamint a Dráva esésgörbéje. - In: Szabó V. – Orosz Z. – Nagy R. – Fazekas I. (szerk.): IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Meridián Alapítvány, Debrecen, pp. 41-44.

 21. Gyenizse Péter – Nagyváradi László – Pirkhoffer Ervin 2008: Pécs lakott területének társadalmi igények alapján való minősítése térinformatikai módszerekkel. – In: Kerekes Á. – Fazekas I. – Szabó Gy. (szerk.): Települési környezet konferencia CD kötete, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 216-221

 22. Lóczy Dénes – Gyenizse Péter 2008: Folyóvízi formarendszerek megörződése a Duna mentett árterén, a Mohácsi-szigeten. – In: Csima Péter – Dublinszky-Boda Brigitta (szerk.): Tájökológiai kutatások, A III. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa, Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest, pp. 49-56.

 23. Gyenizse Péter – Pirkhoffer Ervin 2008: Térinformatikai módszerek alkalmazása Pécs alaprajz-változására ható természeti adottságok vizsgálatában. – In: Fodor I. (szerk.): A fenntartható fejlődés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében, KVVM – MTA PAB – MTA RKK DTI, Bookmaster, Pécs, ISBN 9639052566, pp. 239-245.

 24. Levente Ronczyk – Péter Gyenizse 2008: Spatial-Temporal Analysis of Uraban Crowding in Pécs, Hungary. - International Conference – In: p. Slaveykov (Ed): Global Changes Vulnerability, Mitigation and Adaptation, University of Sofia „St. Kliment Ohridski” Faculty of Geology and Geography, Sofia, pp. 460-463.

 25. Gyenizse Péter 2009: Tájhasználat és településfejlődés az Ormánságban a XVIII-XX. században. – In: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.): A Kárpát-medence környezetgazdálkodása, Nyíregyházi Főiskola – Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza-Szerencs, pp. 171-181.

 26. Gyenizse Péter – Lovász György 2009: A természeti környezettípusok hatása hazánk településsűrűségére. – In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, Eszterházi Károly Főiskola Földrajz Tanszék, B. V. B. Nyomda és Kiadó, Eger, pp. 181-188.

 27. László Nagyvaradi – Anita Szebenyi – Péter Gyenizse – Bettina Balassa 2009: Modelling of interactions between urban development and physical environment an example the new town Kozarmisleny S-Transdanubia, Hungary. – In: J., Csapó – A., Aubert (ed.): Differentiating Spatial Structures int he Central-European Region, Unyversity of Pécs, Institute of Geography, BornusKft., Pécs, pp. 118-129.

 28. Gyenizse Péter 2009: Hogyan értékelik a települési környezetük térbeli elemeit néhány magyarországi nagyváros lakói? – In: Szabó valéria – Fazekas István (szerk.): Települési környezet, II. Települési Környezet Konferencia kötete, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 272-277.

 29. GYENIZSE PÉTER – NAGYVÁRADI LÁSZLÓ – BALASSA BETTINA 2010: Dombóvár településfejlődésének geoinformatikai vizsgálata. – In: LÓKI J. – DEMETER G. (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Rexpo, Debrecen Kft. pp. 357-364.

 30. GYENIZSE PÉTER – RONCZYK LEVENTE 2010: A természeti környezet változásának térképezése Pécsen és környékén. – SZILASSI P. - HENITS L. (szerk.): Földrajzi Tanulmányok V., Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században Tudományos konferencia és műhelymunka tanulmányai, Szeged, Szegedi Tudományegyetem TIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, ISBN 978-963-306-025-4 http://www.geo.u-szeged.hu/tajvaltozas , pp. 127-139.

 

V. Egyéb írások, tanulmányok:

 1. Gyenizse Péter 1995: A gázautózásról. – Data Geographica 1995/1. p. 35.

 2. Gyenizse Péter 1995: Az egészségügyi veszélyes hulladékról. – Data Geographica 1995/1. p. 35.

 3. Gyenizse Péter 1995: Késik a Duna-Dráva Nemzeti Park megalakítása. – Data Geographica 1995/1. p 35.

 4. Gyenizse Péter 1995: A garéi égetőmű helyzetéről. – Data Geographica 1995/1. p. 36.

 5. Gyenizse Péter 1996: 1996 érdekes csillagászati jelenségei. – Data Geographica 1996/1. p. 40.

 6. Gyenizse Péter - Lovász György 1996: A természeti környezet hatása a település-alaprajzokra Baranya megye déli részén (esettanulmány). – In: Tóth József - Trócsányi András: Összegzés "A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata" c. kutatás témakörében, Pécs, pp. 76-82.

 7. Gyenizse Péter - Miletics Péter - Vass Péter 1996: Infrastrukturális elemek vizsgálata magyarországi városhiányos térségekben. – In: Tóth József-Trócsányi András: Összegzés "A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata" c. kutatás témakörében, Pécs, pp. 83-89.

 8. Gyenizse Péter 1996: A magyarországi városhiányos térségek vizsgálata a kommunális ellátottság (villany, víz, csatorna, gáz) alapján. – In: Miletics P. - Tóth J. (szerk.): A magyarországi városhálózat és városhiányos térségek vizsgálata IV/2. kötet JPTE TTK Általános Társadalomföldrajz és Urbanisztikai Tanszék. Pécs, 1996. p. 279.

 9. Gyenizse Péter 1996: Környezetvédelem: A világ környezeti problémái I. – Data Geographica, 1996/1. pp. 37-39.

 10. Gyenizse Péter 1996: Környezetvédelem: A világ környezeti problémái II. – Data Geographica, 1996/2. pp. 13-15.

 11. Gyenizse Péter 1996: A paksi atomerőmű hatása a környezetére a környezetvédelem tükrében. – Data Geographica, 1996/3. pp. 24-28.

 12. Gyenizse P. – Vass P. – Wilhelm Z. 1996: A környezet állapota. – In: Siklósvidék településtársulás fejlesztési koncepciója, PTE TTK FI, Pécs-Siklós

 13. Gyenizse Péter 1997: Érdekes csillagászati események 1997-ben. - Data Geographica 1997/1. p. 21.

 14. Gyenizse Péter 1997: Magyarország környezeti problémái I. – Data Geographica, 1997/1., pp. 32-36.

 15. Gyenizse Péter 1997: Hale-Bopp - az ezredvég üstököse. - In: Dolgozatok a Baranya Megyei Földrajzi Nap alkalmából (KÖZLEMÉNYEK a Janus Pannonius Tudományegyetem Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékéről), Pécs 1997., pp.13-19.

 16. Gyenizse Péter 2000: A totalitás jelenségeinek értékelése fotók alapján. – In: Gyenizse P. (szerk.): A „Perseida 1999” Országos Napfogyatkozás Tábor rendezvényei és megfigyelési eredményei, APCSE-MCSE-TIT, Pécs, pp. 29-32.

 17. Gyenizse P. (2001): A bányászat és bányabezárások hatása a felszín alatti vizekre. – tanulmány, NKFP 3/050/2001-es kutatás-fejlesztési pályázat 2.6-os részfeladat, PTE TTK FI, Pécs, 20 p.

 18. Gyenizse P. (2001): A bányászat szerepe a mecseki települések fejlődésében. – tanulmány, NKFP 3/050/2001-es kutatás-fejlesztési pályázat 2.6-os részfeladat, PTE TTK FI, Pécs, 58 p.

 19. Gyenizse Péter - Kovács Gábor 2002: Néhány DK-dunántúli táj mezőgazdasági célú, relatív minősítése. – Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz tanszékéről 21., Pécs, 16 p.

 20. Gyenizse Péter - Kovács Bernadett 2002: A természeti környezet hatása egy DK-dunántúli tájcsoport népességének és foglalkoztatási szerkezetének változására. – Közlemények a PTE Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékéről, Pécs, 32 p.

 21. Gyenizse Péter 2002: Lefolyási viszonyok modellezése digitális terepmodell felhasználásával a PP Rt. számára. – tanulmány, NKFP 3/050/2001-es kutatás-fejlesztési pályázat 2.6-os részfeladat, PTE TTK FI, Pécs, 20 p.

 22. Gyenizse Péter 2002: A Nyugat-mecseki bányászat és környezeti hatásai. – In: A Nyugat-Mecseki Természetvédelmi Terület megalapozó tanulmány, Duna-Dráva NP, Pécs, 27 p.

 23. Gyenizse Péter 2004: Badacsonytomaj gazdaságának jellemzője. – In: Gyenizse Péter- Nagyváradi L. (szerk.): Badacsonytomaj várossá nyilvánítási kezdeményezése, PTE TTK FI, Pécs, pp. 23-49.

 24. Gyenizse Péter 2004: Badacsonytomaj önkormányzatának működése, gazdálkodása. – In: Gyenizse Péter- Nagyváradi L. (szerk.): Badacsonytomaj várossá nyilvánítási kezdeményezése, PTE TTK FI, Pécs, pp. 101-121.

 25. Gyenizse Péter 2006: Kozármisleny településszerkezete, arculata, szabályozási tervei – In: Szabó-Kovács B. – Nagyváradi L. (szerk.): Kozármisleny várossá nyilvánítási kezdeményezése, PTE TTK FI, Pécs, 31. p.

 26. Gyenizse Péter 2006: Kozármisleny térségi szervező munkája, központi szerepköre, kapcsolatrendszere. – In: Szabó-Kovács B. – Nagyváradi L. (szerk.): Kozármisleny várossá nyilvánítási kezdeményezése, PTE TTK FI, Pécs, 8. p.

 

 

VI. Ismeretterjesztő publikációk (helyi, regionális és országos lapokban, könyvben, kiadványokban):

 

 1. Gyenizse Péter 1992: Szabadszemes napfoltszám változása (1991. dec.-1992. máj.) - Bökönc 31. szám, p. 3.

 2. Gyenizse Péter 1992: A szabadszemes napfoltok egy éve - Bökönc 35. szám, p. 3.

 3. Gyenizse Péter 1993: A szabadszemes napfoltok számának változása (1991. augusztus 19.-1993. szeptember 5.) - Bökönc 47. szám, p. 3.

 4. Gyenizse Péter 1994: Jupiter (1993. május-augusztus) - Meteor 1994/1., pp. 20-23.

 5. Gyenizse Péter 1994: A szabadszemes napfoltok egy éve - Albireo 1994/1., p. 6.

 6. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai I. - Bökönc 52. szám, p. 2.

 7. Gyenizse Péter 1994: Nova Casiopeiae 1993 - Pécsről - Bökönc 53. szám, p. 3.

 8. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai II. - Bökönc 53. szám, p. 2.

 9. Gyenizse Péter 1994: A szabadszemes napfoltok a múltban és ma - Gemma 1994/1., pp. 4-6.

 10. Gyenizse Péter 1994: A Mars 1992-93-as láthatósága - Pécsről - Gemma 1994/1., p. 7.

 11. Gyenizse Péter 1994: A holdbéli híd környéke - Meteor 1994/6., p. 28.

 12. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai III. - Bökönc 55. szám, p. 2.

 13. Gyenizse Péter 1994: A tavasz üstökösei - Bökönc 55. szám, p. 4.

 14. Gyenizse Péter 1994: A nyár látványos csillagászati eseményei - Kolibri (kollégiumi havilap) 1994/3-4. szám, p. 9.

 15. Gyenizse Péter 1994: Május végi Jupiter - Bökönc 56-57. szám, p. 3.

 16. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai IV. - Bökönc 56-57. szám, pp. 3-4.

 17. Gyenizse Péter 1994: Katasztrófa a Jupiteren - Jász-Kun Krónika 1994. augusztus 5.-i szám

 18. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai V. - Bökönc 58. szám, p. 4.

 19. Gyenizse Péter 1994: A nyár látványos csillagászati eseményei – Kolibri (JPTE) II. évf. 3/4. szám, p. 9.

 20. Gyenizse Péter 1994: Shoemaker-Levy 9. becsapódásnyomai a Jupiteren (1994. július) - Bökönc 58. szám, p. 4.

 21. Gyenizse Péter 1994: Változások a Jupiteren - Komló és Vidéke 1994. szeptember 4., p. 14.

 22. Gyenizse Péter 1994: Ismét észlelhető a Mars! - Bökönc 59. szám, p. 4.

 23. Gyenizse Péter 1994: A Jupiter "feneke" - Bökönc 59. szám, p. 2.

 24. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai VI. - Bökönc 59. szám, p. 2.

 25. Gyenizse Péter 1994: Holdraszállás - 1969. július 20. - Gemma 1994/2., pp. 7-8.

 26. Gyenizse Péter 1994: A szabadszemes napfoltok három éve - Meteor 1994/11., pp. 20-23.

 27. Gyenizse Péter 1994: Barnard-csillag és barátai VII. - Bökönc 60. szám, p. 2.

 28. Gyenizse Péter 1994: Egy fényes fehér törpe - Bökönc 60. szám, p. 2.

 29. Gyenizse Péter 1994: A "felvilágosodott" Európa - Bökönc 60. szám, p. 3.

 30. Gyenizse Péter 1994: Barangolás a déli horizont közelében I. - Bökönc 61. szám, p. 3.

 31. Gyenizse Péter 1994: A "felvilágosodott" Magyarország - Bökönc 61. szám, p. 2.

 32. Gyenizse Péter 1994: A csillagos égbolt januárban - Pécsi Campus (JPTE) 1994. december 21., p. 11.

 33. Gyenizse Péter 1995: Heliakus kelések 1993-94 - Meteor 1995/1., p. 20.

 34. Gyenizse Péter 1995: A Vénusz 1994-es láthatósága - Meteor 1995/1., pp. 21-24.

 35. Gyenizse Péter 1995: Jupiter - Shoemaker-Levy 9. - Albireo 1995/1., p. 8-9.

 36. Gyenizse Péter 1995: Barangolás a déli horizont közelében II. - Bökönc 62. szám, p. 3.

 37. Gyenizse Péter 1995: Az elmúlt évek észleléseiből I. - Meteor 1995/2., pp. 28-29.

 38. Gyenizse Péter 1995: Változócsillagok az M5-ben - Draco 54. szám, p. 1.

 39. Gyenizse Péter 1995: A legnagyobb magyarországi amatőrtávcsövek - Bökönc 63. szám, p. 3.

 40. Gyenizse Péter 1995: Barnard-csillag és barátai VIII. - Bökönc 63. szám, p. 2.

 41. Gyenizse Péter 1995: 1994-es holdsarlók - Meteor 1995/3., p. 27.

 42. Gyenizse Péter 1995: Barnard-csillag és barátai IX. - Bökönc 64. szám, p. 4.

 43. Gyenizse Péter 1995: A szabadszemes napfoltok és a relatívszám - Meteor 1995/4., pp. 23-24.

 44. Gyenizse Péter 1995: Szenzációs holdsarló fotók - Bökönc 65. szám, p. 4.

 45. Gyenizse Péter 1995: A Mars 1995-ös láthatósága - Draco 55. szám, p. 5.

 46. Gyenizse Péter 1995: A Mars 1995-ben - Bökönc 67. szám, p. 3.

 47. Gyenizse Péter 1995: Amikor a Hold "elnyelte" a Spicat - Bökönc 67. szám, p. 3.

 48. Gyenizse Péter 1995: Ismét május végi Jupiter - Bökönc 70. szám, p. 2.

 49. Gyenizse Péter 1995: Csillagásztáborban voltunk (Szaturnusz - 1995. augusztus 11-12.) - Bökönc 71. szám, p. 2.

 50. Gyenizse Péter 1995: Nemzetközi Távcsöves Találkozó Ausztriában - Bökönc 72. szám, p. 12.

 51. Gyenizse Péter 1995: Új közép-európai optikai cég: az ATC - Bökönc 72. szám, pp. 12-13.

 52. Gyenizse Péter 1995: Kurta kirándulás az Ausztriai Nemzetközi Távcsöves Találkozóra - Meteor 1995/12., pp. 12-15.

 53. Gyenizse Péter 1995: Változócsillag-észlelők találkoztak Pécsett - Bökönc 73. szám, p. 4.

 54. Gyenizse Péter 1995: Felfényesedett a Nova Cas - Bökönc 73. szám, p. 4.

 55. Gyenizse Péter 1996: Jupiter - az 1994/95-ös láthatóság első fele - Meteor 1996/1., pp. 24-29

 56. Gyenizse Péter 1996: 1996 érdekes csillagászati jelenségei, Data Geographica, 1996/1. p. 40.

 57. Gyenizse Péter 1996: Az 1995-ös év legszebb bolygóegyüttállása - Bökönc 74-75. szám, p. 4.

 58. Gyenizse Péter 1996: Ismét "facér a Szatyor" - Bökönc 74-75. szám, p. 5.

 59. Gyenizse Péter 1996: Észleljük a Vénusz sarlóját! - Meteor 1996/4. pp. 20-21., 35.

 60. Gyenizse Péter 1996: Teltházas csillagászati előadás a Nagy Lajos gimnáziumban - Bökönc 77. szám, p. 4.

 61. Gyenizse Péter 1996: Szabadszemes észlelések 1995-ben - Meteor 1996/10., pp. 24-26.

 62. Gyenizse Péter 1996: Holdsarló megfigyelések (1996. január-június) - Meteor 1996/11., pp. 28-29.

 63. Gyenizse Péter 1997: A Jupiter 1994-95. évi láthatóságának másodikfele - Meteor 1997/1., pp. 32-35.

 64. Gyenizse Péter 1997: Ismét itt a Mars! - Astra 1997/1., pp. 2-3.

 65. Gyenizse Péter 1997: Érdekes csillagászati események 1997-ben, Data Geographica, 1997/1., p. 21

 66. Gyenizse Péter 1997: Szabadszemes Vénusz észlelések - Meteor 1997/2., pp. 31-33.

 67. Gyenizse Péter 1997: Holdsarló észlelések 1996. második felében - Meteor 1997/3., pp. 23-25.

 68. Gyenizse Péter 1997: Zalaegerszegről jöttem, mesterségem címere: távcső - Astra 1997/2., p. 4.

 69. Gyenizse Péter 1997: Hale-Bopp - az ezredvég üstököse - Astra különkiadás (Csillagászat Napja, 1997. március 27.), pp. 2-5.

 70. Gyenizse Péter 1997: Szabadszemes észlelések 1996-ban - Meteor 1997/4. pp. 29-32.

 71. Gyenizse Péter 1997: Csillagászat Napja-1997 - Astra 1997/3., p. 4.

 72. Gyenizse Péter 1997: 15h 54m korú holdsarló megfigyelése 1997. 03. 09-én - Astra 1997/3., p. 5.

 73. Gyenizse Péter 1997: Haló a távcső körül - Astra 1997/3., p. 8.

 74. Gyenizse Péter 1997: Összetett halók észlelése - Meteor 1997/7-8., pp. 36-38.

 75. Gyenizse Péter 1997: MCSE közgyűlésen jártunk - Astra 1997/4., p. 2.

 76. Gyenizse Péter 1997: Konferencia a csillagászat tanításáról - Astra 1997/4., p. 3.

 77. Gyenizse Péter 1997: Teraszról észleltük a vonuló felhőket - Astra 1997/4., pp. 3-4.

 78. Gyenizse Péter 1997: Holdsarló megfigyelések 1997. első felében - Meteor 1997/9., pp. 26-28, 30.

 79. Gyenizse Péter 1997: Ágasváti táborban jártunk - Astra 1997/5., p. 3.

 80. Gyenizse Péter 1997: Csillagászat hét (1997. október 6-10.) - Astra 1997/6., p. 2.

 81. Gyenizse Péter 1997: Szabadszemes október - Astra 1997/6., pp. 3-4.

 82. Gyenizse Péter 1998: Az Astra első éve - Astra 1998/1., p. 2.

 83. Gyenizse Péter 1998: Csillagászat Napja Pécsen - 1998. - Astra különkiadás (1998. április 28.) 4. p.

 84. Gyenizse Péter 1998: Szabadszemes jelenségek 1997-ben - Meteor 1998/6. pp. 22-26.

 85. Gyenizse Péter 1998: A TIT Planetárium és Csillagvizsgáló sorsáról - Astra 1998/3., pp. 3-4.

 86. Gyenizse Péter 1998: Csillagászat Napja - Pécsen - Astra 1998/3., p. 5.

 87. Gyenizse Péter 1998: Binokulár-túra halvány csillagképekben - Astra 1998/3., pp. 6-8.

 88. Gyenizse Péter 1998: Meteoritkráter a Bakony nyugati peremén? I. - Meteor 1998/7-8. pp. 28-32

 89. Gyenizse Péter 1998: Ismét beindult az élet a pécsi Planetárium és csillagvizsgálóban - Astra 1998/4., p. 5.

 90. Gyenizse Péter 1998: Megjelent: Keszthelyi Sándor: Magyarország napórái - Astra 1998/4., pp. 6-7.

 91. Gyenizse Péter 1998: A SOHO-üstökösről - Astra 1998/4., pp. 7-8.

 92. Gyenizse Péter 1998: Deep Impact - Astra 1998/4., pp. 10-11.

 93. Gyenizse Péter 1998: Holdsarló megfigyelések 1997. második felében - Meteor 1998/9. pp. 24-26.

 94. Gyenizse Péter 1998: Táborunkba látogatott a Telescopium Kft.- Astra 1998/5., p. 3.

 95. Gyenizse Péter 1998: TIT Csillagászati Hét - 1998 - Astra 1998/5., p. 6.

 96. Gyenizse Péter 1998: „3 centis” távcsövek tesztje - Astra 1998/5., pp.7-8.

 97. Gyenizse Péter 1999: Holdsarló megfigyelések 1998. első felében - Meteor 1999/1. pp. 30-34.

 98. Gyenizse Péter 1999: Az Astra második éve - Astra 1999/1., pp. 11-12.

 99. Gyenizse Péter 1999: Dr. Marik Miklós /1936-1998/ - Astra 1999/1., p. 14.

 100. Gyenizse Péter 1999: Egy igen szép őszi holdhaló - Astra 1999/1., pp. 16-17.

 101. Gyenizse Péter 1999: A 20 centis dobsont próbálgatva - Astra 1999/1., pp. 17-18.

 102. Gyenizse Péter 1999: A legprofibb pécsi távcső és tulajdonosa - Astra 1999/2., pp. 4-5.

 103. Gyenizse Péter 1999: Szabadszemes Hold-térkép - Astra 1999/2., pp. 6-8.

 104. Gyenizse Péter 1999: Egy érdekes csillagkupac a Lepusban  - Astra 1999/2., p. 12.

 105. Gyenizse Péter 1999: Mi látható a Holdon szabad szemmel? - Meteor 1999/4. pp. 23-29.

 106. Gyenizse Péter 1999: Az első Pécsi CCD felvételek  - Astra 1999/3., p. 12.

 107. Gyenizse Péter 1999: Az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozásról és annak megfigyeléséről Astra 1999/4., pp. 5-23.

 108. Gyenizse Péter 1999: A Planetárium – ismertető anyag a pécsi és a magyar planetáriumokról, Pécs-Baranyai TIT szóróanyaga, 4 p.

 109. Gyenizse Péter 1999: Nyári táborajánló - Astra 1999/4., p. 24.

 110. Gyenizse Péter 1999: Pécsi rendezvények a napfogyatkozás jegyében - Astra 1999/5., p. 4.

 111. Gyenizse Péter 1999: Az első pécsi CCD felvételek II. - Astra 1999/5., pp. 5.

 112. Gyenizse Péter 1999: Holdsarló megfigyelések 1998. második felében - Meteor 1999/11. pp. 30-31.

 113. Gyenizse Péter 1999: Szabadszemes jelenségek. – In: Mizser A. (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, MCSE, Budapest, pp. 27-50.

 114. Gyenizse Péter 2000: Szabadszemes jelenségek megfigyelése 1998-ban - Meteor 2000/1. pp. 26-28.

 115. Gyenizse Péter 2000: Holdsarló megfigyelések 1999. első felében - Meteor 2000/1. pp. 23-25.

 116. Gyenizse Péter 2000: A totalitás jelenségeinek értékelése fotók alapján - Astra 2000/1. Pp. 10-13.

 117. Gyenizse Péter 2001: Szabadszemes jelenségek 1999-2000-ben I. - Meteor 2001/9. pp. 17-20.

 118. Gyenizse Péter 2001: Szabadszemes jelenségek 1999-2000-ben II. - Meteor 2001/10. pp. 22-24.

 119. Gyenizse Péter 2001: Szabadszemes jelenségek 1999-2000-ben III. - Meteor 2001/12. pp. 39-41.

 120. Gyenizse Péter 2002: Szabadszemes jelenségek. – In: Mizser A. (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, 2. kiadás, MCSE, Budapest, pp. 29-52.

 121. Gyenizse Péter 2003: Holdsarló-megfigyelések 2001 második felében – Meteor 2003/10., pp. 28-31.

 122. Gyenizse Péter 2003: Holdsarló megfigyelések 2002-ben – Meteor 2003/12., pp. 37-39.

 123. Gyenizse Péter 2004: Holdsarló megfigyelések 2004 első felében – Meteor 2004/12. pp. 20-22.

 124. Gyenizse Péter 2004: 13 óra 20 perc korú holdsarló észlelése – távcsővel – Meteor 2004/12. pp. 23-24.

 125. Gyenizse Péter – Lebedy János 2005: XIII. század végi iszlám csillagvizsgáló Pécsen? I. rész – Istenkúti Hírlevél, 2005. július 16. p. 2.

 126. Gyenizse Péter – Lebedy János 2005: XIII. század végi iszlám csillagvizsgáló Pécsen? II. rész – Istenkúti Hírlevél, 2005. július ?.

 127. Gyenizse Péter – Nagyváradi László – Pirkhoffer Ervin 2006: Kilyukadt az ég… (napfogyatkozás beszámoló) – Meteor, 2006/7-8. pp. 26-31.

 128. Gyenizse Péter  2006: Szabadszemes jelenségek. – In: Mizser A. (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, 3. kiadás, MCSE, Budapest, pp. 27-48.

 129. Gyenizse Péter 2007: Csaba Királyfi útján – In: Lóczy D.-Pap N. (szerk.): Az emberiség útjai. Barangolás a történelem legendás útvonalain, Alexandra Kiadó, Pécs, pp. 6-25.

 130. Gyenizse Péter 2008: A Hold Vénusz-fedésének megfigyelése Pécs-Donátusról – 2008. december 2. - http://www.pecsi-csillagok.fw.hu/

 131. Gyenizse Péter 2009: Sötétségbe borult a város. – PécsiÚjság.hu 2009. március 29. - http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=article&aid=16618

 132. Gyenizse Péter 2009: Pécsi űrfotót vizsgál a NASA - PécsiÚjság.hu 2009. július 26. - http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=article&aid=20439

 

 

 

Vissza az oldal tetejére